قسمت نهم برنامه رینگ

بحران توهم ایرانی یا توهم بحران ایران! گفتگو با دکتر بیژن عبدالکریمی

دکتر بیژن عبدالکریمی یکی از فیلسوف های بنام در ایران می باشند. ما چرا ما شدیم؟! کدام کشور باید الگو پیشرفت ایران باشد؟!
 

دانلود با کیفیت های متفاوت

دیدگاهتان را بنویسید