قسمت هشتم برنامه رینگ

کارگران مشغول مرگ اند!!! گفتگو ویژه با علی خدایی نماینده کارگران

گفتگو ویژه با علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار پیرامون حداقل دستمزد و آینده کار در ایران….
این گفتگو جنجالی و افشاگری را از دست ندید.
 

دانلود با کیفیت های متفاوت

دیدگاهتان را بنویسید