قسمت دوم برنامه رینگ

گفتگوی بی پرده با سیدمجید حسینی؛ باید به صندلی تصمیم گیران حمله کرد!

قاچاقچیان مواد مخدر توانمندتر از رئیس جمهور در کنترل بازار هستند ، تمام مشکلات اقتصادی جامعه امروز از تصمیمات طرح های توسعه ایی هاشمی رفسنجانی است.

دیدگاهتان را بنویسید