قسمت دهم برنامه رینگ

اقتصادسیاسی به روایت یک اقتصاددان نامتعارف گفتگو با دکتر محمد مالجو

در قسمت دهم رینگ اقتصادسیاسی به روایت یک اقتصاددان نامتعارف
گفتگو پرحاشیه با دکتر محمد مالجو
 

دانلود با کیفیت های متفاوت

دیدگاهتان را بنویسید