نویسنده: نویسنده سایت

  • تیزر فصل دوم برنامه رینگ

    تیزر فصل دوم برنامه رینگ

     برنامه ای جنجالی با اجرای متفاوت محمدرضا حیاتی  https://hajifirouz1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4eaa56eaf822cddc6ab283e26c659c8632207025-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjJhYzg3ZTdkY2VhZjYzMTU0MjJjMjk3ZWNmMTIxN2FmIiwiZXhwIjoxNjE4Njc2NTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.YW2Du2KEWIFOUkNKPE5E4rxogAeTTN08RZ3jNpGyrwE دانلود با کیفیت های متفاوت با کیفیت عالی با کیفیت خوب با کیفیت متوسط با کیفیت پایین

  • قسمت اول فصل دوم برنامه رینگ

    قسمت اول فصل دوم برنامه رینگ

    با حضور جناب آقای مهمانپرست و حجت الاسلام نبویان مناظره ای جالب و دیدنی از پشت پرده های برجام و ناگفته های آن عدم اطلاع از از قید کلمه تعلیق در برجام تا دیپلماسی التماسی دولت کنونی https://hajifirouz2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/6a004adeb79ffd40d935e9f469f1861932210265-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjRjMjNmM2E4NTM3OTA4MDIxMWNhYzgwNTIyM2Q0MjcwIiwiZXhwIjoxNjE4Njc2NTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ZdOjzYLrezNngYS74ixN27ljxqLnJ6PZrb5nZlZpfgw دانلود با کیفیت های متفاوت با کیفیت عالی با کیفیت خوب با کیفیت متوسط با کیفیت پایین