صفحه اصلی


[layerslider id=”1″]

تازه ترین ها

موضوعات برنامه رینگ

سیاست داخلی

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس با موضوع روش های تبلیغات انتخاباتی اجرا می شود.

فرهنگی و اجتماعی

با توجه به وجود مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه، بین افراد شاخص فرهنگی مناظره صورت می گیرد.

ورزشی

ورزش همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است لذا لازم است مناظرات جنجالی بین افراد شاخص ورزشی صورت گیرد.

سیاست خارجی

با توجه به وجود تحریم های مختلف علیه ایران و وجود نظرات متفاوت کارشناسان لازم است جهت شفافیت موضوعمناظره ای بین این کارشناسان صورت پذیرد.

دکور فصل اول برنامه

مهمان برنامه را شما پیشنهاد دهید:


تلگرام

ringmedia_ir@

رینگ

برنامه مستقل و مردمی مناظراتی کشور

info@ringmedia.ir
suppurt@ringmedia.ir